Hebben morfologische veranderingen als gevolg van de vismigratievoorziening, een negatief effect op de vismigratie of het hydrologisch functioneren van het watersysteem?

Geen aanleiding, Smart Vislift heeft een positieve aanvulling en extra bijdrage op het watersysteem en vissen door alle metingen, alarmmeldingen en ontstane wetenschap over het watersysteem.