Is de vismigratievoorziening goed en veilig inspecteerbaar op gebreken, vervuiling en dergelijke?

Smart Vislift meet zelf zijn vervuilingsgraad en en spoelt indien nodig automatisch. Indien nodig wordt een alarmmelding voor handmatige reiniging verzonden. Hierdoor kan onderhoud gerichter worden gepleegd.