Is er voldoende ruimte aanwezig om onderhoud en reparaties uit te voeren, ruimte om onderdelen, hijsmiddelen etc. te transporteren naar de installatie en werktuigen te verplaatsen naar de werkplaats?

Vanuit de rustkamer kan onderhoud gericht worden gepleegd en zijn alle onderdelen bereikbaar.