Kan de vismigratievoorziening dichtgezet worden, om lekverlies gedurende droge periodes te voorkomen?

Er is bij de Smart Vislift geen sprake van overbodig lekverlies. De Smart Vislift gebruikt alleen benodigd water voor migratie en sluit zichzelf automatisch bij extreem laag water en geen vismigratie. De Smart Vislift beschikt over een waterbesparende functie. Tevens zal de taludbak van de uitzwem voorziening worden voorzien van een spindelschuif als extra zekerheid voor het waterschap. Teven kan zo deze zwembuis van 500-630 mm worden droog gezet en/of geïnspecteerd worden, conform eisen waterschappen.

Smart Vislift kan peilbeheerder helpen bij extreme hoge debieten. Op afstand vanuit centrale regelkamer kan de Smart Vislift helemaal worden opengezet om extra water te lozen. Na een dag gaat hij weer automatisch in zijn vis(soort)migratiestand.