Kan de vismigratievoorziening worden afgesloten en geopend door één persoon?

Smart Vislift voldoet aan gestelde eisen en beschikt over een geautomatiseerd systeem waardoor de vispassage op afstand bestuurd kan worden. Hierdoor heeft peilbeheer controle over het potentiële lekverlies van de vispassage.