Komen peilbeheer en veiligheid in gevaar?

Tijdens plaatsing is er geen sprake van afdamming en/of belemmering van de waterdoorstroom. Hierbij wordt peilbeheer en doorstroming gewaarborgd.