Leidt het vismigreerbaar maken van de stuw tot capaciteitsvermindering van de stuw?

Er is bij de Smart Vislift geen sprake van overbodig lekverlies. De Smart Vislift gebruikt alleen benodigd water voor migratie en sluit zichzelf automatisch bij extreem laag water en geen vismigratie. De Smart Vislift beschikt over een waterbesparende functie.