Maakt het vismigreerbaar maken van de stuw de bediening complexer?

Stuw bediening blijft ongewijzigd. Bij slechte waterkwaliteit of geen vismigratie worden automatisch alarmmeldingen verzonden.