Milieu en landschap

Antwoorden op vragen over o.a. milieueisen en landschappelijke inpassing.