Voldoen het object, de installaties en werktuigen/machines aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbo en milieu?

Smart Vislift voldoet aan gestelde eisen.