1. Veelgestelde vragen Vislift
  2. Vis biologisch en hydraulisch

Wordt er rekening gehouden met de hoogteligging van de voorziening, zodat deze goed functioneert?

De in- en uitzwembuizen sluiten aan op de bodems boven en benedenstrooms van de watergang. In/uitzwembuizen zullen worden uitgevoerd in de afmetingen 630mm en de 500mm. Naargelang de vispassage bij een omvang (en ontwerpdebiet) kunstwerk wordt geplaatst. Uit de configuratie tool blijkt welke diameter zwemleiding benodigd is.