1. Veelgestelde vragen Vislift
  2. Vis biologisch en hydraulisch

Wordt er rekening gehouden met de waterdiepte in de vismigratievoorzieningen, om predatie en periodiek onrustige omstandigheden te voorkomen?

De rustkamer heeft minimaal 0,7 m1 waterdiepte en de kamers 0,35 tot 0,65 m1 waterdiepte vismigratie soort en migratieperiode afhankelijk. In relatie met automatisch stroomsnelheid aansturing voldoet dit altijd. Waterdiepte in bekkens dient voor traditionele vispassages voor energiedemping. Bij de Smart Vislift is dit minder van belang i.v.m. variabele flow met bijbehorende energiedemping waardes.