1. Veelgestelde vragen Vislift
  2. Vis biologisch en hydraulisch

Zijn er per 8 tot 10 kamers of bekkens een rustkamer opgenomen in het ontwerp?

Vislift heeft een andere gedachte over de rustkamer. Rustkamer moet zelfs kunnen dienen als schuil- en overwinteringsplaats. Rustkamer van de Smart Vislift is wel 5x de omvang van gewone bekkens. Uit metingen blijkt Smart Vislift door vissen te worden gebruikt voor schuil/overwinteringsplaats.